Sietske Trinks

Sietske werd geboren in Heerenveen en begon op dertienjarige leeftijd met het bespelen van de altsaxofoon. Ze besloot na het behalen van haar atheneumdiploma naar de Pabo in Assen te gaan, waar ze in 2007 haar diploma voor onderwijzeres basisonderwijs behaalde. Vervolgens is ze klassiek saxofoon gaan studeren bij hoofdvakdocent Peter Stam aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen. In 2011 behaalde ze daar cum laude ook haar Bachelor of Music.

Saxofoonles geeft Sietske bij Kunst & COO en de Fryske Blaasakademy. Tevens verzorgt ze via deze stichtingen muziekprojecten op basisscholen. in Akkrum heeft ze haar eigen lespraktijk i.s.m. muziekvereniging “Harmonie”.

Ze werkte mee aan het onderzoeksproject ‘Ouderen en Muziek – Een instrument leren bespelen op latere leeftijd’. Het onderzoeksproject ‘Ouderen en Muziek’ vormt een onderdeel van de onderzoekslijn ‘Healthy Ageing through Music and the Arts’ van het Lectoraat Lifelong Learning in Music via het Prins Claus Conservatorium.
Ze rondde tevens met goed gevolg de mastermodule “Music & Dementia”af in november 2016 aan hetzelfde conservatroium.

Sinds september 2009 vormt Sietske een duo met pianiste Elvire Boelee. Samen met Elvire Boelee en Daphne Schrama (klarinet) vormt ze trio Pas de Trois. Ook speelt ze tenorsaxofoon in het saxofoonkwartet SAKS en sopraansaxofoon bij het Gelders Fanfare Orkest. Tevens soleert en remplaceert ze bij diverse harmonie- en fanfareorkesten.

https://sietsketrinks.com/